Hoppa till innehåll

Tidigare omgångar

Tabellen visar systemuppläggen för spelade omgångar. Vi spelar flera system med olika andelspriser. Alla system i samma omgång görs på samma sätt, chanserna blir lika men utfallen olika beroende på reduceringen. Spelsättet beskrivs på Startsidan.

Kolumnen Kupong är ett mått på kupongens svårighet. Värdet x betyder att chansen till 13 favoritvinster är 1/x.
Mindre än 5 000 är en på förhand lätt kupong.
Över 15 000 är en svår kupong.

x13 är den förväntade 13-chansen. Med procentgarderingar beror 13-chansen på den rätta raden. Vad de verkliga chanserna var med systemet kan  vi  se när rätta raden och utdelningen är klar.