Hoppa till innehåll

Är det skillnad på stor 13-chans och bra 13-chans?

Frågan är kanske inte så dum som den låter. Vi kollar. Först noterar vi att folket som regel alltid övervärderar favoriterna. Vi kan räkna på ett exempel där folkets procent är 65-25-10 och de verkliga chanserna för tecknen är 55-30-15. Vilket blir bäst i längden, att spika eller gardera sådana matcher. Vi tittar på alternativen att gardera med 100-0-0 och 55-30-15.

Vi noterar också att en enskild match kan sluta hur som helst. Chanserna är bara olika stora. För att få svar på frågan får vi tänka oss många sådana matcher. Vad blir bäst i längden, säker (spik) eller gardering?

Att folket verkligen övervärderar favoriterna kan vi se från tidigare omgångar. Om vi räknar ihop alla matcher där folket har haft 64 – 66 % på favoriten är det färre än 65 % som har vunnit. Av 3 029 favoriter i intervallet 64 – 69 % är det 56 % som har vunnit.

För att få siffror att räkna på istället för variabler kan vi tänka oss 10 000 fall och vi räknar bara på inverkan av den matchen.

Alternativet säker, 100-0-0
Den säkra håller i 55 %, 5 500 gånger av 10 000. Några enstaka gånger mer eller mindre har ingen betydelse.

Alternativet gardering 55-30-15. Vi har 3 fall.
A. Matchen slutar med favoritvinst.
Det händer 5 500 gånger och då har vi rätt tecken i 55 % av 5 500 = 3 025 gånger av 10 000.

B. Matchen slutar oavgjort.
Det händer 3 000 gånger och då har vi rätt tecken i 30 % av 3 000 = 900 gånger av 10 000.

C. Matchen slutar med favoritförlust.
Det händer 1 500 gånger och då har vi rätt tecken i 15 % av 1 500 = 225 gånger av 10 000.

Nu kan vi jämföra 13-chanserna.
Med 100-0-0 har vi 13-chans 5 500 gånger.
Med 55-30-15 har vi 13-chans 3 025 + 900 + 225 = 4 150 gånger.

Säker (spik) ökar 13-chansen.

Nu tar vi hänsyn även till utdelningen.
Om matchen slutar med hemmaseger är det rätt tecken i 65 % av alla inlämnade rader. Vi kan anta att 13-utdelningen är 20 000 kr.
Om matchen slutar oavgjort har folket rätt i 25 % av raderna. Då bör utdelningen öka till 65/25 av 20 000 kr. Det blir 52 000 kr.
Om matchen slutar med bortaseger kan vi räkna med utdelningen 65/10 av 20 000 kr = 130 000 kr

Med 100-0-0 är det chans till 20 000 kr 5 500 gånger av 10 000. Totalchansen 5 500 gånger 20 000 kr delat på 10 000 ger medelvärdet 11 000 kr.

Garderingen 55-30-15 ger 3 025 gånger chans till 20 000 kr, 900 gånger chans till 52 000 kr och 225 gånger chans till 130 000 kr. Medelvärdet blir 6 050 + 4 680 + 2 925 = 13 655 kr.

Gardering förbättrar 13-chansen.

Frågan är om man vill vinna ofta eller mycket. Satsar man på favoriter vinner man ofta men inte så mycket. Garderar man ordentligt vinner man inte så ofta men ändå mer i längden. I andelsbolagen vinner vi inte ofta men mycket.