Hoppa till innehåll

Våra andelsbolag

Att spela ensam med mindre system ger sällan eller aldrig del i 13-potten. Den är ändå 40 % av hela vinstpotten. Här kan du vara med i andelsbolag som spelar på ett nytt och bättre sätt.

Superbolaget
 • Precisionsgarderingar.
 • Krav på smf (spela mot mot folket). Alla rader i systemet får ett högt spelvärde.
 • Raderna är centrerade kring trolig 13-utdelning.
 • Valfri insats i 25 kronors intervall med autoköp, från 25 kr till 175 kr. Se längre ned.
 • Systemen görs så stora som insatserna räcker till.
 • System och resultat läggs upp på sidan ”Aktuellt system”.
 • Om du hämtar systemet kan du följa det med liverättningen i ditt Copéma Tips.
 • Spel en gång i veckan.
Spanienbolaget
 • Precisionsgarderingar.
 • Krav på smf (spela mot mot folket). Alla rader i systemet får ett högt spelvärde.
 • Raderna är centrerade kring trolig 13-utdelning.
 • Valfri insats i 50 kronors intervall med autoköp, från 50 kr till 350 kr. Se längre ned.
 • Systemen görs så stora som insatserna räcker till.
 • System och resultat läggs upp på sidan ”Aktuellt system”.
 • Om du hämtar systemet kan du följa det med liverättningen i ditt Copéma Tips.
 • Spel bara när det är jackpot och högst två spel i veckan.

Superbolaget har funnits sedan 1980-talet och Spanienbolaget bildades senare av svenskar i Spanien, därav namnet.
Vi har helt nyligen övergått till Spela Tillsammans och har plats för fler deltagare.
Spela Tillsammans fungerar alldeles utmärkt för mindre andelsbolag. Med autoköp har man automatiskt en andel i alla spel som laget öppnar och Svenska Spel reglerar vinster och insatser direkt på deltagarnas spelkonton. För säkerhets skull får man ange en maximal veckosumma som får dras från kontot.

Det som fungerar mindre bra med Spela Tillsammans är begränsningarna.
Man kan inte välja mer än en andel på autoköp.
Spel får delas upp i högst 50 andelar.
En fil med enkelrader får innehålla högst 2 200 rader.

För att komma runt begränsningar har vi tre system i Superbolaget och tre system i Spanienbolaget. Alla rader har lika stor vinstchans.
Andelspriserna i Superbolaget är
25 kr i Super25,
50 kr i Super50 och
100 kr i Super100.

I Spanienbolaget är andelspriserna
50 kr i Spanien50,
100 kr i Spanien100 och
200 kr i Spanien200.

Välj insatsen i 25/50 kronors intervall med autoköp
Med autoköp kan man bara välja 1 andel, inte flera. För att ändå kunna välja olika insats med autoköp har vi sex olika lag hos Svenska Spel. Du kan autoköpa en andel i de lag du vill och på så vis välja din insats. Alla rader har samma vinstchans så det är bara antalet rader som bestämmer systemets vinstchans. Med autoköp har man automatiskt en andel i lagets alla system och vill man stå över någon omgång är det enkelt att avaktivera och aktivera autoköp. Avaktivering måste göras innan spelet öppnas.
I Superbolaget kan insatsen väljas 25 kr, 50 kr, 75 kr, 100 kr, 125 kr, 150 kr eller 175 kr med autoköp.
I Spanienbolaget kan insatsen väljas 50 kr, 100 kr, 150 kr, 200 kr, 250 kr, 300 kr eller 350 kr med autoköp.

Köpa andelar utan autoköp
Det går bra, men då bör man kolla om det öppnas flera spel i laget och köpa lika många andelar i varje spel.
Hela kostnaden blir ändå inte högre än det angivna priset för systemet, till exempel 100 kr i Super100. 
Orsaken är att system större än 2 200 rader måste delas upp på flera spel.

Andelspriset
System som är större än 2 200 rader måste lämnas in i delar. Varje del är ett spel i laget och för att vara med på hela systemet måste man köpa andel i lagets alla spel. Priset för andelarna kan bli t ex 70 kr och 30 kr i Super100. Summan blir rätt, men delarnas storlek vet vi först när spelet stängs. Därför sätts andelspriset till 100 kr för båda spelen och då reserveras 200 kr på ditt spelkonto. När spelen lämnas in läggs den extra hundringen tillbaka till ditt spelkonto.

Maximal veckoinsats vid autoköp
Med autoköp måste man ange en maximal veckosumma. I exemplet ovan med två spel i Super100 reserveras 200 kr från ditt spelkonto. Maximal veckosumma måste anges till minst dubbla andelspriset i Superbolaget och minst 3 gånger andelpriset i Spanienbolaget där det kan bli två spel i veckan.

Så här blir man medlem och köper andelar

Klicka på ett lag för att bli medlem. Att vara medlem betyder bara att du får ett mail från Svenska Spel varje gång som laget öppnar ett spel. Välj i vilka lag du vill bli medlem.
Super25   Super50   Super100          Spanien50   Spanien100   Spanien200   
Med klicket kopplas du till Svenska Spels inloggning. Logga in och svara på frågan om du vill bli medlem i laget. Om du väljer autoköp får du ange en maximal veckosumma enligt ovan. Med autoköp har du automatiskt en andel i varje spel som laget öppnar om du har tillräckligt med pengar på kontot. Andelen kan inte avbokas efter att spelet är öppnat. Om du hellre vill köpa manuellt går det bra. Spelen öppnas i god tid och stängs 5 timmar före spelstopp. Att göra bra system kan ta lite tid.

Frågor och svar

Mer information finns också på sidan ”Aktuellt system”. Se menyn.

Vad är skillnaden mellan Superbolaget och Spanienbolaget?
Superbolaget spelar en gång i veckan och Spanienbolaget bara när det är jackpot och högst två gånger per vecka.

Varför finns det tre olika system till varje bolag?
Det beror på Svenska Spels regler för Spela Tillsammans.
1. En fil med enkelrader får innehålla högst 2 200 rader.
2. Man får köpa högst en andel per medlem på autoköp.
3. Ett system får delas upp i högst 50 andelar.
Frånsett reglerna, som kunde varit bättre, fungerar Spela Tillsammans alldeles utmärkt. Svenska Spel håller reda på deltagarnas insatser och vinster och reglerar dem direkt med deltagarnas spelkonton.

Vad är skillnaden mellan de tre systemen i ett bolag?
Skillnaden är andelspriset. En andel i Super25 kostar 25 kr, i Super50 är priset 50 kr och i Super100 är det 100 kr. Andelspriserna i Spanienbolagen är 50 kr, 100 kr och 200 kr. Med olika priser kan man välja insatsens storlek även med autoköp. Man kan köpa 1 andel i ett eller flera system.
I Superbolaget kan man välja insatsen i 25 kronors intervall upp till 175 kr. En andel i alla tre system blir 175 kr.
I Spanienbolaget kan man välja insatsen i 50 kronors intervall upp till 350 kr.

Hur stora är systemen?
Varje system är på så många rader som andelarna räcker till. I det första spelet här blev det totalt 9 225 rader. Tipsprogrammet Copéma Tips tillverkar så många rader man begär och alla rader får faktiskt lika stor vinstchans. När Superbolaget och Spanienbolaget spelar i samma omgång görs alla 6 system med samma garderingar och samma krav på raderna. Systemen får ändå olika raduppsättningar.

Hur kan vinstchansen vara lika stor för alla rader i alla system?
Copéma Tips gör systemen på ett nytt och bättre sätt. Programmet tillverkar en rad i taget från precisionsgarderingarna och kraven på raderna. Om en match är garderad 50-30-20 är det 50 % chans att tipstecknet blir en etta och 30 % chans för krysset. Alla rader som ryms inom ramen av garderingar och ställda krav har chans att bli vald, men olika rader har olika stor chans. Systemet får en varierande reducering, vinstchansen beror på den rätta raden. Programmet tillverkar så många rader man begär. Vi är inte beroende av ett visst antal rader eller andelar utan gör systemen så stora som andelarna räcker till och med samma garderingar och krav för alla system i samma omgång. När rätta raden är klar kan vi beräkna hur stor chansen var att den blev vald vid tillverkningen. Chansen var förstås lika stor för varje ny rad som tillverkades, lika stor chans för alla rader i alla system.

Hur väljs garderingar och krav till systemen?
Garderingarna vill vi ha nära tipstecknens verkliga chanser. Ett sätt är att räkna om oddsen till matchvärderingar och ännu bättre värden är Leffes matchvärderingar. Det viktigaste kravet på raderna är Spela mot folket (smf). Det ställer vi in så att alla rader är spelvärda. Se gärna copema.se för mer information om precisionsgarderingar, smf, spelvärde mm.

Mer om systemkonstruktionen
Störst vinstchans i en match har favoriten och störst 13-chans har raden med 13 favoritvinster. Den och andra rader med dåligt spelvärde finns inte i våra system. Vi spelar inte för att får så stor vinstchans som möjligt. Istället satsar vi bästa 13-chansen. Det gör vi med precisionagarderingar och krav på smf. Där finns spelvärdet. Smf väljs så att alla spelade rader får ett tillräckligt högt spelvärde samt att systemets rader blir centrerade kring förväntad utdelning eller högre. Risken att spricka med smf är inte obetydlig så vi får ta höjd för det i valet av lägsta spelvärde.
System som satsar mycket på favoriterna vinner ofta men lite. Vi satsar istället på spelvärda rader och större vinster. I längden blir det bättre. Vi kan få en större vinst i nästa spel och vinsten kan också dröja. Vi satsar långsiktigt.

I vilket system är det störst vinstchans?
Alla rader har lika stor vinstchans så det måste bli systemet med flest rader. Om chansen till 13 rätt är 1/10 000 per rad så kan vi räkna med 50 % chans om systemet är på 5 000 rader. Med 10 000 rader kan vi förvänta oss en tretta med normal tur, ingen med otur och fler än en med tur. Med reducerade system är man aldrig garanterad 13 rätt, har bara en större eller mindre chans till 13.

Ökar vinstchansen med ett högre andelspris?
Det är inte säkert. Vinstchansen beror på antalet spelade rader. Om det köps 5 andelar á 100 kr blir systemet på 500 rader. Om det köps 40 andelar á 25 kr blir det 1 000 rader. I exemplet blir vinstchansen dubbelt så stor med 25 kr som med 100 kr. Det kompenseras av att med 100 kr får man 1/5 av vinsten och med 25 kr 1/40.

Vilket system ska jag välja?
Alla rader har lika stor vinstchans. Med dyrare andelspris har man en bättre chans. Det kan vara en större chans eller större del av vinsten eller båda.
Störst vinstchans får man med en andel i alla tre system. I Superbolaget blir insatsen 25 + 50 + 100 = 175 kr och i Spanienbolaget 50 + 100 + 200 = 350 kr. Superbolaget spelas en gång per vecka och Spanienbolaget när det är jackpot och som mest två spel i veckan. Man kan givetvis vara med i både Superbolaget och Spanienbolaget, blanda som man vill. Deltagare med autoköp kan enkelt välja att var med eller stå över spel genom att aktivera/avaktivera autoköp fram till spelet öppnas. 

Kan systemen vara större än 2 200 rader?
Enligt reglerna får ett system delas upp på högst 50 andelar och en fil med enkelrader får vara på högst 2 200 rader. 50 andelar á 25 kr blir 1 250 rader. Super25 kan inte bli större. De andra systemen kan vara på mer än 2 200 rader. Då får man öppna flera spel och lämna in systemet i delar. Om till exempel ett system är på 3 500 rader kan man lämna in raderna 1-2 000 i spel 1 och raderna 2 001-3 500 i spel 2. Då är det förstås en fördel om alla deltagare har lika många andelar i båda spelen. Det fixas enklast med autoköp.

Måste man välja autoköp för att vara med?
Svaret är NEJ. Spelen öppnas i god tid och stängs 5 timmar före spelstopp, alltså kl 11 på lördagar för stryktipset.

När måste man senast bestämma ändring i autoköp?
Med autoköp har man 1 andel i lagets alla spel när spelen öppnas om man har pengar på kontot och veckosumman inte överskrids. Köpt andel kan inte återkallas. Vill man stå över en omgång måste autoköp avaktiveras innan spelet öppnas. Att ändra autoköp är enkelt. Logga in till Svenska Spel, välj Spela Tillsammans, klicka på aktuellt lag och AUTOKÖP. Välj veckosumma 0 kr för att avaktivera autoköp.

Kurt Tina                    Klicka här om du har frågor.
Copéma