Hoppa till innehåll

Våra andelsbolag

Att vara med på större system ökar både vinstchansen och nöjet att följa systemet när matcherna spelas. Vi har andelsbolag med insatser från 25 kr
per vecka.
 Jämfört med standardsystem och gammeldags reducerade system spelar vi på ett nytt och bättre sätt. I huvudsak använder vi precisionsgarderingar och smf.

Superbolaget
 • Precisionsgarderingar med procent.
 • Krav på smf (spela mot mot folket) ser till att alla rader i systemet har ett högt spelvärde.
 • Raderna är centrerade kring trolig 13-utdelning.
 • Insatsen kan väljas i 25 kronors intervall upp till 175 kr med autoköp.
 • Valfritt antal andelar med manuella köp.
 • Systemen görs så stora som insatserna räcker till.
 • System och resultat läggs upp på sidan ”Aktuellt system”.
 • Resultaten kan följas med liverättningen i Copéma Tips.
 • Spel en gång i veckan på det Stryk- eller Europatips som anses bäst.
Spanienbolaget
 • Precisionsgarderingar med procent.
 • Krav på smf (spela mot mot folket) ser till att alla rader i systemet får ett högt spelvärde.
 • Raderna är centrerade kring trolig 13-utdelning.
 • Insatsen kan väljas i 50 kronors intervall upp till till 350 kr med autoköp. 
 • Valfritt antal andelar med manuella köp.
 • Systemen görs så stora som insatserna räcker till.
 • System och resultat läggs upp på sidan ”Aktuellt system”.
 • Resultaten kan följas med liverättningen i Copéma Tips.
 • Spel bara när det är jackpot och högst två spel i veckan.

Superbolaget har funnits sedan 1980-talet och Spanienbolaget bildades senare av svenskar i Spanien, därav namnet.

Kort om systemkonstruktionen
Vi garderar med tipstecknens chanser, matchvärderingarna. Att bedöma chansen för 1, X och 2 i varje match är inte det enklaste. Oddsen omräknade till procent är hyfsade och ännu bättre är Leffes  matchvärderingar. Han behöver inte ta hänsyn till konkurrenters odds eller spelarnas insatser.
Smf-intervallet väljs så att rader med lågt spelvärde inte kommer med i systemet samt att systemets rader blir centrerade kring trolig utdelning. Beräkningarna gör tipsprogrammet från matchvärderingarna och folkets procent.

Stora favoriter är som regel alltid övervärderade av folket. Att spika en övervärderad favorit ökar förstås vinstchansen om favoriten vinner. Även efter många omgångar med både vinster och tappade poäng blir de sammanlagda vinstchanserna något större med spik än med gardering. Då har man inte tagit hänsyn till utdelningen. Om vi tar hänsyn även till utdelningen blir det i längden ren förlust att spika favoriter som folket har övervärderat. Därför har vi vanligen full ram. Med precisionsgarderingar och smf blir det möjligt att ha 13 helgarderingar och ändå få bra vinstchanser.

Folkets övervärderingar av favoriterna gör att rader med låga utdelningar inte är spelvärda. Vi satsar på bra utdelningar, bra i förhållande till omgångens svårighet. Det gör att vi inte vinner så ofta men ändå mer i längden. Det är bättre med en vinst på 100 000 kr än 5 vinster á 10 000 kr.

Insatser och vinster reglerar Svenska Spel direkt på deltagarnas spelkonton. Det är utmärkt och mindre bra är begränsningarna på Spela Tillsammans

 • Högst 2 200 enkelrader i ett system.
 • Bara en andel kan autoköpas, inte flera.
 • Högst 50 andelar i ett spel

För att komma runt begränsningarna har vi tre system i båda bolagen. Det gör det möjligt att välja olika insats med såväl autoköp som manuella köp.
I Superbolaget finns systemen Super25, Super50 och Super100. Andelspriserna finns i namnen, 25 kr, 50 kr och 100 kr.
I Spanienbolaget finns systemen Spanien50, Spanien100 och Spanien200. Andelspriserna är 50 kr, 100 kr och 200 kr.

Skillnaden mellan systemen är andelspriset och storleken. Garderingar, smf och ev. andra krav är lika i omgångens alla system. Vinstchansen/rad blir lika stor i alla system och ändå får de olika raduppsättningar. Det kan förklaras med hur systemen konstrueras. Programmet tillverkar en rad i taget och med procentuella garderingar får olika tecken olika stor chans att bli vald. Chansen för omgångens rätta rad att komma med i systemet är lika stor för varje ny rad som tillverkas. Antalet rader som tillverkas har ingen betydelse då systemen konstrueras med minsta radskillnaden noll. 

Det går bra att vara med i ett eller flera system med 1-10 andelar. Med autoköp kan man bara välja 1 andel och genom att kombinera olika system kan insatsen i Superbolaget väljas i 25 kr intervall upp till 175 kr. I Spanienbolaget blir det 50 kr intervall upp till 350 kr. Även om man har autoköp kan man köpa till extra andelar.

System större än 2 200 rader
måste lämnas in i delar. Då får man öppna flera spel i samma lag. Om till exempel Super100 blir på 2 800 rader kan raderna 1 – 2 000 lämnas in i spel 1 och raderna 2 001 – 2 800 i spel 2. Det verkliga andelspriset blir 71,50 kr i spel 1 och 28,60 kr i spel 2. Totala andelspriset blir rätt fast båda spelen öppnas med andelspriset 100 kr. Svenska Spel reserverar då 200 kr på kontot men drar bara 100 kr när spelen lämnas in. Om man är med i bara det ena spelet är man inte med på systemets alla rader.

Så här köper man andelar

För att köpa andelar måste man först vara medlem i laget. Klicka på ett lag för att bli medlem. Att vara medlem betyder bara att man får ett mail från Svenska Spel varje gång som laget öppnar ett spel. Sedan väljer man själv om man vill köpa andel(ar).  Välj i vilka lag du vill bli medlem.
Super25   Super50   Super100          Spanien50   Spanien100   Spanien200   
Med klicket kopplas du till Svenska Spels inloggning. Logga in och svara på frågan om du vill bli medlem i laget. Om du väljer autoköp får du ange en maximal veckosumma. Ta då höjd för att det kan öppnas flera spel i samma lag och två veckospel i Spanienbolaget. Med två spel i laget reserverar Svenska Spel dubbla andelspriset, men bara andelspriset dras från kontot. Spelen öppnas i god tid och stängs 5 timmar före spelstopp.

Om att spika en stor favorit, ett räkneexempel

Som regel är alla stora favoriter övervärderade av folket. Vi kan ta ett exempel där matchvärderingen är 70-20-10 och folket har 80-13-7. Vi tittar på alternativen att gardera med 70-20-10 och 100-0-0. Vi spelar 100 sådana omgångar och räknar med att favoriten vinner i 70 av dem, kryssar i 20 och förlorar i 10 omgångar. Vilket alternativ är bäst, att spika eller gardera?

Gardering 100-0-0
I 70 omgångar har vi 13-chans i alla systemets rader. Vi sätter totalvärdet till 70.

Gardering 70-20-10
70 omgångar 1:a. Vi har rätt tecken i 70 % av raderna och kan värdera det till 70 % av 70 = 49.
20 omgångar X. Vi har rätt tecken i 20 % av raderna och värderar det till 20 % av 20 = 4.
10 omgångar 2:a. Vi har rätt tecken i 10 % av raderna och värderar det till 10 % av 10 = 1.
Det blir totalt bara 54. Att genomgående spika favoriten ger i längden större vinstchans än att gardera med 70-20-10.

Vad händer om vi tar hänsyn till utdelningen?
Vår del av 13-chansen kan vi värdera till K kr om matchen slutar 1:a. Om matchen slutar oavgjort är det bara 13 % av folkets rader som har kryss mot 80 % 1:a. Utdelningen kan antas öka med 80/13 om matchen slutar oavgjort och 80/7 om favoriten förlorar. 

Med spik på favoriten kan vi värdera 13-chansen för alla omgångar till 70 K.

Med garderingen 70-20-10 har vi
1:a.  70 % av raderna är rätt i 70 omgångar med värdet K.  Det ger värdet 70 % av 70 K = 49 K.
X.     20 % av raderna är rätt i 20 omgångar med värdet 80/13 K. Det blir 320 K/13 = 24,62 K.
2:a.  10 % av raderna är rätt i 10 omgångar med värdet 80/7 K. Det blir 80 K/70 = 11,43 K.
Totalvärdet blir 49 K + 24,62 K + 11,43 K =  85 K.

Att spika en övervärderad favorit ökar förstås 13-chansen om favoriten vinner.
Att spika en sådan favorit i varje omgång ökar 13-chansen även när man tar hänsyn till risken att favoriten tappar poäng.
Om man tar hänsyn även till utdelningen är det bättre att gardera än spika favoriter som är övervärderade.
I våra system garderar vi. Vinstchansen blir inte lika stor som med spikar, men bättre. Vi vinner inte lika ofta som med spikar, men i tid och längd vinner vi fler kronor. Tipset ser vi på sikt. En bra vinst kan komma i nästa omgång och den kan också dröja.

Kurt Tina                    Klicka här om du har frågor om andelsbolagen.
Copéma