Hoppa till innehåll

Våra andelsbolag

Att vara med på större system ökar både vinstchansen och nöjet att följa systemet när matcherna spelas. Vi har andelsbolag med insatser från 25 kr
per vecka.
 Jämfört med standardsystem och gammeldags reducerade system spelar vi på ett nytt och bättre sätt. I huvudsak använder vi precisionsgarderingar och smf, båda förklaras längre ned.

Superbolaget

 • Precisionsgarderingar med procent.
 • Krav på smf (spela mot mot folket) ser till att alla rader i systemet har ett högt spelvärde.
 • Raderna är centrerade kring trolig 13-utdelning.
 • Insatsen kan väljas i 25 kronors intervall upp till 175 kr med autoköp.
 • Valfritt antal andelar med manuella köp.
 • Systemen görs så stora som insatserna räcker till.
 • System och resultat läggs upp på sidan ”Aktuellt system”.
 • Resultaten kan följas med liverättningen i Copéma Tips.
 • Spel en gång i veckan på det Stryk- eller Europatips som anses bäst.

Spanienbolaget

 • Precisionsgarderingar med procent.
 • Krav på smf (spela mot mot folket) ser till att alla rader i systemet får ett högt spelvärde.
 • Raderna är centrerade kring trolig 13-utdelning.
 • Insatsen kan väljas i 50 kronors intervall upp till till 350 kr med autoköp. 
 • Valfritt antal andelar med manuella köp.
 • Systemen görs så stora som insatserna räcker till.
 • System och resultat läggs upp på sidan ”Aktuellt system”.
 • Resultaten kan följas med liverättningen i Copéma Tips.
 • Spel bara när det är jackpot och högst två spel i veckan.

Superbolaget har funnits sedan 1980-talet och Spanienbolaget bildades senare av svenskar i Spanien, därav namnet.

Vad är precisionsgarderingar?
Hur tippar man en match där man bedömer att chansen för 1-X-2 är 50-30-20 ? Med bara 1, X och 2 kan man inte utnyttja sin skicklighet fullt ut. Tips är ett skicklighetsspel till skillnad från rena lotterier. Att kunna gardera med enbart 1, X och 2 kostar mycket i längden. 
Vi har procentuella garderingar och kan välj 50-30-20. Med precisionsgarderingar, procentuella garderingar, kan vi i varje match fördela 100 % som vi vill på 1, X och 2.

Vad är smf?
Smf står för Spela Mot Folket. Tips är ett poolspel. Alla vinster betalas av övriga tippare med Svenska Spel som pengaförmedlare mot skälig avgift. För att tipset ska gå bra måste man vara bättre än Folkets tips. Vi ser tipset långsiktigt och när tur och otur har jämnat ut sig är det spelet mot folket som har varit avgörande.
Systemen konstrueras med Copéma Tips och för varje tänkt rad till systemet beräknar programmet 13-chansen enligt matchvärderingen och enligt folkets tips. Smf är förhållandet mellan dessa, matchvärderingen dividerad med folkets tips. Om chansen enligt matchvärderingen är lika med chansen enligt folkets tips blir radens smf 100 %. Med 200 % är radens 13-chans dubbelt så stor enligt matchvärderingen som enligt folkets procent. 
Svenska Spel delar ut 65 % av insatserna som vinster om man räknar in även jackpotpengarna. Om tipset ska gå bra måste man spela bättre än folket. Det är här smf kommer in. Med tipsprogrammet kan vi välja ett valfritt intervall för smf och vi spelar bara rader med högt spelvärde. 

Vad är spelvärde?
Om vi väljer ut en tipsrad, vilken som helst, kan programmet beräkna en ungefärlig 13-utdelning från folkets procent. Från systemets förutsättningar beräknar programmet chansen för raden att bli vald till systemet. Ett påhittat exempel visar principen för radens spelvärde.
Raden beräknas ge 75 000 kr i 13-utdelning.
Chansen att det är nästa rad till systemet är 1/50 000.
13-värdet för raden blir 1/50 000 av 75 000 kr = 1,50 kr.
På Stryktipset är 13-potten 40 % av hela vinstpotten och med 1,50 kr i bara 13-värde blir hela spelvärdet betydligt högre.
Alla rader i systemet har ett 13-värde som är mer än radpriset 1 kr.

Ska favoriter garderas?
Som regel övervärderar folket favoriterna. Om ett lag bedöms ha 60 % vinstchans kan den ha 70 % på folkets procent. Med ett tecken överskattat blir andra tecken underskattade och spelvärdet finns bland dem. Med flera säkra vinner man ofta men inte så mycket. Vi garderar favoriterna och vinner inte så ofta, men ändå mer i längden.

Kort om systemkonstruktionen
Vanligen garderar vi med 
Leffes  matchvärderingar och väljer smf så att raderna får bra spelvärden och blir centrerade kring trolig utdelning. Normalt ökar spelvärdet när man satsar på högre utdelningar, tyvärr även väntetiden mellan högvinsterna. Vi satsar därför inte högre än att raderna hamnar kring trolig utdelning.
Leif Johansson skrev tidigare spelsidorna i ett 50-tal dagstidningar. Han följer 8 ligor minutiöst och gör matchvärderingar för tipset när minst 10 av kupongens matcher finns bland de 8 ligorna. När inte hans matchvärderingar finns väljer vi oddsen omräknade till procent med lite justeringar.

Redovisning av spelen
Se ”Aktuellt system” i menyn överst. Där finns aktuellt om spelen samt även resultaten för tidigare spel.

Andelsbolagen

Insatser och vinster reglerar Svenska Spel direkt på deltagarnas spelkonton. Det är utmärkt och mindre bra är begränsningarna på Spela Tillsammans

 • Högst 2 200 enkelrader i ett system.
 • Bara en andel kan autoköpas, inte flera.
 • Högst 50 andelar i ett spel

För att komma runt begränsningarna har vi tre system i båda bolagen. Det gör det möjligt att välja olika insats med såväl autoköp som manuella köp.
I Superbolaget finns systemen Super25, Super50 och Super100. Andelspriserna finns i namnen, 25 kr, 50 kr och 100 kr.
I Spanienbolaget finns systemen Spanien50, Spanien100 och Spanien200. Andelspriserna är 50 kr, 100 kr och 200 kr.

Skillnaden mellan systemen är andelspriset och storleken. Garderingar, smf och ev. andra krav är lika i omgångens alla system. Vinstchansen/rad blir lika stor i alla system och utfallen kan bli olika beroende på reduceringen. 

Det går bra att vara med i ett eller flera system med 1-10 andelar. Med autoköp kan man bara välja 1 andel och genom att kombinera olika system kan insatsen i Superbolaget väljas i 25 kr intervall upp till 175 kr. I Spanienbolaget blir det 50 kr intervall upp till 350 kr. Även om man har autoköp kan man köpa till extra andelar.

System större än 2 200 rader
måste lämnas in i delar. Då får man öppna flera spel i samma lag. Om till exempel Super100 blir på 2 800 rader kan raderna 1 – 2 000 lämnas in i spel 1 och raderna 2 001 – 2 800 i spel 2. Det verkliga andelspriset blir 71,50 kr i spel 1 och 28,60 kr i spel 2. Totala andelspriset blir rätt fast båda spelen öppnas med andelspriset 100 kr. Svenska Spel reserverar då 200 kr på kontot men drar bara 100 kr när spelen lämnas in. Om man är med i bara det ena spelet är man inte med på systemets alla rader.

Så här köper man andelar

För att köpa andelar måste man först vara medlem i laget. Klicka på ett lag för att bli medlem. Att vara medlem betyder bara att man får ett mail från Svenska Spel varje gång som laget öppnar ett spel. Sedan väljer man själv om man vill köpa andel(ar).  Välj i vilka lag du vill bli medlem.
Super25   Super50   Super100          Spanien50   Spanien100   Spanien200   
Med klicket kopplas du till Svenska Spels inloggning. Logga in och svara på frågan om du vill bli medlem i laget. Om du väljer autoköp får du ange en maximal veckosumma. Ta då höjd för att det kan öppnas flera spel i samma lag och två veckospel i Spanienbolaget. Med två spel i laget reserverar Svenska Spel dubbla andelspriset, men bara andelspriset dras från kontot. Spelen öppnas i god tid och stängs 5 timmar före spelstopp.

Kurt Tina      Kontakt