Hoppa till innehåll

Systemkonstruktion

Här är ett exempel på systemkonstruktion och tankar kring det. Systemet utgår från matchvärderingen och folkets procent. Det är grunden och hela systemet beror på dem. Siffrorna är förstås olika för olika omgångar.

Matchvärderingen
är alltid en bedömning. Vi kan använda oddsprocenten, oddsen omräknade till procent, Leffes matchvärderingar eller en egen bedömning. Vanligen använder vi Leffes värden utan justeringar. Vi skriver in värdena i garderingarna och förutsätter att de är tipstecknens verkliga chanser. När värderingarna är klara är fotbollsdelen klar och vi kan fortsätta med tipset.

Folkets procent
 kommer att ändras fram till spelstopp. Vi gör systemen med de siffror vi har några timmar före spelstopp och tar hänsyn till att procenten kommer att ändras. Vi vet att favoriterna nästan utan undantag närmas oddsprocenten.

Bilden med blått och gult
Vi tillverkas 10 000 rader med minsta radskillnaden noll. Raderna är gjorda utan andra krav än garderingsprocenten, matchvärderingarna. Knappen Om utdelningen tar fram bilden. Enda syftet med konstruktionen är att kunna se bilden.
Programmet beräknar utdelningen för varje tipsrad från folkets procent. Det blir givetvis inga exakta värden men hyfsat noggranna. I bilden ser vi att 5 % av folkets rader beräknas ge högst 1 800 kr i händelse av 13 rätt.
De gula visar fördelningen på de 10 000 raderna. Garderingarna är tipstecknens verkliga chanser, förutsatte vi. Då visar de gula chansen för olika utdelningar. Kolumnen Totalt visar antalet rader i de olika utdelningsintervallen.

Vilka utdelningar ska vi satsa på?
Vinsterna betalas av övriga tippare och Svenska Spel förmedlar pengarna mot skälig ersättning. Det gäller att vara betydligt bättre än övriga tippare om tipset ska gå bra i längden. I till exempel intervallet 10 000 – 18 000 finns 11 % av folkets rader och det är 9 % chans att utdelningen hamnar där. Är raderna i intervallet spelvärda?

Folket har lagt fler rader i intervallet än vad som motiveras av 13-chansen. Om rätta raden hamnar i intervallet är raden överspelad och fler ska dela på 13-potten än vad som motiveras av chanserna. Det blir alltför dålig utdelning och raderna är inte spelvärda.

Om vi vill ha bättre 13-chans än folket ska vi satsa på rader i intervall där de gula är större än de blå, kan man tro. Det stämmer bara om alla rader i ett intervall har lika stor vinstchans, vilket inte är fallet. I alla intervall finns det rader med större och mindre spelvärde. För att välja ut rader med högt spelvärde använder vi andra verktyg än krav på utdelningen.

Generellt kan vi säga att raderna i intervall där blått är större än gult är inte spelvärda. För att raderna i ett intervall ska vara spelvärda behöver de gula vara betydligt större än de blå. Lika stora betyder bara att chanserna är lika bra som med folkets rader. Det räcker inte då hela vinstpotten bara är 65 % av alla insatser.

Att satsa på låga utdelningar är ingen bra metod. Raderna är överspelade av folket och 13 rätt ger fler vinnare än vad som motiveras av chanserna. Utdelningen blir alltför låg. Satsar man på låga utdelningar vinner man ofta men inte mycket. I längden blir det rejält back.

Att satsa på riktigt höga utdelningar blir inte heller bra med tanke på antalet möjliga rader. I bilden är det 1,25 miljoner rader som kan ge minst 1 miljon och chansen att utdelningen hamnar där är bara 12 %. Hur ofta träffar man 13-raden där?

Bilden visar 50 % 13-chans på båda sidor om 80 000 kr, 50 % gult både över och under 80 000. 50-linjen för de gula är 80 000 och för de blå 30 000. Skillnaden mellan dem kan ses som ett mått på omgångens spelvärde.

Radernas spelvärde
Utdelningsintervall innehåller rader med olika spelvärden. Vanligen ökar spelvärdet med ökande utdelning, men det finns även spelvärda rader med låg utdelning och icke spelvärda rader med hög utdelning.

Så här beräknas 13-värdet för en rad.
Radens 13 utdelning beräknas från folkets procent och 13-chansen beräknas från matchvärderingen. Om till exempel utdelningen för en rad beräknas till 75 000 kr och radens 13-chans är 1/50 000 blir 13-värdet 1/50 000 av 75 000 kr = 1,50 kr. Med radpriset 1 kr är raden klart spelvärd. 13-potten är 40 % av hela vinstpotten och lägger vi till radens 10-12 värden blir spelvärdet ännu högre. Hur mycket högre det blir kan vi inte beräkna då felmarginalerna blir alltför stora för 10-12 värdena.

Smf (spela mot folket)
I exemplet nedan är nedre smf-gränsen 100 %. Den övre gränsen är så hög att den inte begränsar något. Mer om smf finns här. 
Vi ser att smf-gränsen minskar antalet möjliga rader från 1 594 323 till 1 407 170. Att minskningen är liten beror på att det finns så få rader med låga utdelningar. Gränsen är ändå viktig då den spärrar de minst spelvärda raderna som skulle ha störst chans att komma med i systemet.
Den förväntade 13-chansen x13 blev 1/10 med 10 000 konstruerade rader.
Chansen att kravet håller är 60 % och risken att spricka redan här blir 40 %. Det kan vara att riskera onödigt mycket.
Tabellen visar radernas 13-värden. 13-potten är 40 % av hela vinstpotten, som i sin tur är 65 % av insatserna.
13-värdenas medelvärde och median hamnar kring 80 % av insatsen. Det är samma som 80 öre per tipsrad.
Vi har full koll på vad gränsen innebär och kan prova oss fram till ett beslut.
När nedre gränsen är satt kan man sätta ner den till 0 och sedan testa fram den övre gränsen.

PP (procentprodukt)
13-chansen för en rad är produkten av chanserna för radens tipstecken. PP beräknar produkten av garderingsprocenten, som är samma som matchvärderingen i vårt fall. Resultatet blir ett mycket stort tal. Det kan vi ange med siffror och antalet nollor efter talet.
En låg produkt betyder låga värden i garderingarna. Den lägsta produkten får den minst sannolika raden och den högsta produkten får den mest sannolika och minst spelvärda raden, förmodligen 13 favoritvinster.
PP sorterar raderna i ordning enligt vinstchansen och med gränserna kan vi spärra i var ände, välja bort raderna med minst och störst vinstchans, med störst och minst spelvärde.
Även här testar vi fram gränserna så att värden blir acceptabla.

Vi vinner inte ofta men mer i längden
När gränserna för smf och PP har bestämts får man kolla hur chanserna blir, chansen att allt håller, 13-värdena, x13 och största vinstchansen. Troligen får man göra ett försök att stärka vinstchansen med något eller några villkor på raderna. Vi spikar inte favoriter som är mycket överspelade av folket.
En favorit med 60 % vinstchans kan ha 70 % på folkets tips. Att spika den betyder att man förstärker det fel som folket gör. I längden får man fler vinster men tar man hänsyn även till utdelningen blir det istället kraftig förlust. Se Stor eller bra 13-chans i menyn! Istället för att spika stora favoriter kan vi chansa med spik på en liten favorit. De är i regel inte så mycket överspelade som de stora favoriterna. Alternativt kan vi välja bort tecken som folket har övervärderat.

Kurt