Hoppa till innehåll

Systemkonstruktion

Här är en lite längre text med exempel på systemkonstruktion och tankar kring det. Exemplet är ett system till andelsbolagen. Systemet utgår från matchvärderingen och folkets procent. Det är grunden och hela systemet beror på dem.

Matchvärderingen är alltid en bedömning. Vi kan ha en helt egen bedömning eller utgå från till exempel oddsprocenten eller Leffes matchvärdering. Vi skriver in värderingarna i garderingarna och förutsätter att de är tipstecknens verkliga chanser. I exemplet är det Leffes matchvärderingar.

Folkets procent kommer att ändras fram till spelstopp. Vi gör systemen med de siffror vi har några timmar före spelstopp och tar hänsyn till att procenten kommer att ändras. Vi vet också att favoriterna nästan utan undantag närmas oddsprocenten, oddsen omräknade till procent.

Folkets procent är viktiga av två orsaker. Tips är ett poolspel och vinsterna betalas från allas insatser. Det gäller att vara bättre än övriga tippare om det ska gå bra i längden. I poolspel spelar man alltid mot folket och behöver förstås ha koll på hur de spelar. Den andra orsaken är att vi kan beräkna 13-utdelningen för varje tipsrad med hyfsad noggrannhet från folkets procent

Bilden med blått och gult
Först tillverkades 10 000 rader med minsta radskillnaden noll. Raderna är gjorda utan andra krav än garderingsprocenten, matchvärderingarna. Knappen Om utdelningen tar fram den här bilden. Enda syftet ned konstruktionen var att kunna se bilden.

Programmet beräknar utdelningen för varje tipsrad från folkets procent. Det blir givetvis inga exakta värden men hyfsat noggranna. I bilden ser vi att 1 % av folkets rader beräknas ge 1 800 – 3 200 kr i händelse av 13 rätt, 4 % av raderna ger 3 200 – 5 700 kr och så vidare.

När 13-utdelningen har beräknats för varje tipsrad kan även de 10 000 tillverkade raderna fördelas på utdelningsintervallen. I till exempel intervallet 3 200 – 5 700 kr hamnade 93 rader. 93 av 10 000 avrundas till 1 %. Även med många fler tillverkade rader kan vi räkna med att 1 % av alla rader hamnar i det intervallet då raderna tillverkas med minsta radskillnaden noll. Garderingarna är tipstecknens verkliga chanser, förutsatte vi. Då visar de gula chansen för olika utdelningar. Linjen i bilden delar chanserna lika, 50 % finns ovanför linjen och 50 % under. Det här är en svår omgång och delningen hamnar nära 200 000 kr. Vanligen hamnar linjen nära 100 000.

 

Vilka utdelningar ska vi satsa på?
Vinsterna betalas av övriga tippare och Svenska Spel förmedlar pengarna mot skälig ersättning. Det gäller att vara betydligt bättre än övriga tippare, bättre än folkets procent, om tipset ska gå bra i längden. I till exempel intervallet 32 000 – 57 000 finns 14 % av folkets rader och det är 10 % chans att utdelningen hamnar där. Är raderna i intervallet spelvärda?

Folket har lagt 1,4 gånger fler rader i intervallet än vad som motiveras av 13-chansen. Om rätta raden hamnar i intervallet är raden överspelad och fler ska dela på 13-potten än vad som motiveras av chanserna. Raderna är inte spelvärda.

Om vi vill ha bättre 13-chans än folket ska vi satsa på rader i intervall där de gula är större än de blå, kan man tro. Det stämmer bara om alla rader i ett intervall har lika stor vinstchans, vilket inte är fallet. I alla intervall finns det rader med större och mindre spelvärde. För att välja ut rader med högt spelvärde behöver vi andra verktyg än krav på utdelningen.

Generellt kan vi säga att raderna i intervall där blått är större än gult är inte spelvärda. För att raderna i ett intervall ska vara spelvärda behöver de gula vara betydligt större än de blå. Lika stora betyder bara att chanserna är lika bra som med folkets rader. Det räcker inte då hela vinstpotten bara är 65 % av alla insatser.

Innan vi går vidare med spelvärde kan vi stanna till vid bilden. För låga utdelningar är de blå större än de gula och med ökande utdelning minskar skillnaderna och övergår till att de gula blir större än de blå. Sedan växer skillnaden i förhållandet gult/blått. Orsaken är att folket övervärderar favoriterna.
Med ökande utdelning ökar också antalet rader i intervallen. Bilden visar att det finns 1,25 miljoner rader som kan ge minst 570 000 kr för 13 rätt. Med ökande utdelning blir det allt svårare att hitta raden med 13 rätt.

Om man i förväg visste att det blir låg utdelning finns det inte så många rader att välja på. Det skulle vara relativt enkelt att få 13 rätt. Det som gör raderna mindre spelvärda är att de blå i bilden är större än de gula, att raderna är överspelade av folket. Utdelningen blir till och med mindre än vad man kan tro av radens svårighet. Raderna är inte spelvärda.

Om man istället visste att det blir hög utdelning kunde man spela bara sådana rader. Raderna är underspelade av folket och därför spelvärda. Tyvärr finns de så oerhört många rader som kan ge miljonutdelning. Att hitta den rätta bland dem är så svårt att det förtar mycket av vinstchansen.

Att satsa på låga utdelningar är ingen bra metod, inte heller att satsa på riktigt höga utdelningar. Det går inte heller att i förväg veta om utdelningen blir låg eller hög. Vi försöker göra systemen så att raderna hamnar i närheten av 50-linjen där vi har mycket gult. De är stor chans att utdelningen hamnar där och då bör vi ha hyfsade chanser.

Spelvärde
Vi minns att varje utdelningsintervall innehåller rader med olika spelvärde. Vanligen ökar spelvärdet med ökande utdelning, men det finns även spelvärda rader med låg utdelning och icke spelvärda rader med hög utdelning.

När vi konstruerar systemet ställer vi in ett intervall för smf (spela mot folket). Det reglerar radernas 13-värden och när systemet är konstruerat kan vi se hur raderna är fördelade på olika 13-värden.

Så här beräknas 13-värdet för en rad.
Radens 13 utdelning beräknas från folkets procent och 13-chansen beräknas från matchvärderingen. Om till exempel utdelningen beräknas till 75 000 kr och chansen till det är 1/50 000 blir 13-värdet 1/50 000 av 75 000 kr = 1,50 kr. Med radpriset 1 kr är raden klart spelvärd. 13-potten är 40 % av hela vinstpotten och lägger vi till radens 10-12 värden blir spelvärdet ännu högre. Hur mycket högre det blir kan vi inte beräkna då felmarginalerna blir alltför stora för 10-12 värdena.

Med smf-spannets övre och nedre gräns kan vi reglera en hel del. I exemplet är intervallet 125 – 160 % och resultatet ser vi i bilderna.

Om man ändrar övre eller nedre smf-gränsen blir det ändringar i 13-värdena, 13-utdelningen samt förstås chansen att spannet håller. Det kan därför vara lite knepigt att få till allt som man vill. Man får testa sig fram, konstruera systemet flera gånger tills resultatet blir acceptabelt.

Precisionsgarderingar ger systemet en 13-chans som varierar från lägsta till högsta värde. Det lägsta gäller förmodligen någon rad med utdelning över 3 miljoner, inte mycket att bry sig om. Högsta chansen når man knappast heller, men kan hamna rätt nära.

Chanserna med 10 000 rader.

Bättre vinstchanser
Om man vill ha bättre vinstchanser får man riskera mer. Det kan vara att minska ramen eller ställa krav på raderna. Att spika en favorit som är övervärderad av folket är ingen bra strategi. Det är att förstärka det fel som folket gör med övervärderingen. Man bör alltid väga risken mot vad man kan tjäna om det håller.

En chansning i exemplet kan vara att ta bort krysset helt i match 5. Folket har 32 % på krysset och värderingen 29 %. Tecknet är överskattat av folket så den kan man chansa och ta bort helt. Chansningen kostar 29 % och håller den är man av med 13-konkurrensen från 32 % av folkets rader. Risken är mindre än förtjänsten ifall det håller.

Ändringar i ramen eller kraven påverkar radernas fördelning på utdelningar, 13-värden och förstås chansen att allt håller. Därför bör man kontrollera vad ändringarna innebär och ev. justera smf-gränserna.

Folkets slutliga procent
Hela systemkonstruktionen hängde på matchvärderingen och folkets procent. Helst ska vi ha folkets slutliga procent, vilket är en omöjlighet när systemet konstrueras. Om man vill ändra folkets procent i programmet kan man göra det med Trend. Knappen finns i rutan med folkets procent och Svenska Spels odds. Här är procenten ändrade till folkets slutliga och systemet konstruerat på nytt, bara för att se vad det innebär för 13-värdena mm.

Sent inlämnade rader brukar ändra Folkets procent så att de  närmas oddsprocenten. Ett resultat av det blir att 13-värdet minskar i systemets rader. Ändringen i systemets 50-linje och chansen att smf håller blev marginella.

Mer om smf
Smf är en förkortning av spela mot folket. Då jämförs matchvärderingen med folkets tips. Matchvärderingen är de 39 tipstecknens verkliga chanser. Det finns inga exakta värden för dem utan man får göra en bedömning så gott det går. Det finns också en hel del hjälp att få. Till exempel kan man räkna om spelbolagens odds till oddsprocent. Även om oddssättare är mycket bra på att bedöma tipstecknens chanser behöver inte oddsen motsvara matchvärderingen. Oddsens uppgift är att tjäna pengar till spelbolagen, inte att spegla bästa möjliga matchvärdering. Skillnaden behöver inte och kan inte vara stor. När kupongen hämtas till tipsprogrammet hämtas även Svenska Spels odds och programmet räknar automatiskt om dem till oddsprocent. Ännu bättre matchvärderingar anses Leffes matchvärderingar vara.

Varje tipsrad har ett smf-värde. Det är radens 13-chans enligt matchvärderingen jämförd med chansen enligt folkets tips. Hur blir det för den rätta raden? Är matchvärderingen bättre än folkets tips? I så fall blir smf över 100 %.

I exemplet användes matchvärderingen till garderingen. Det är inte nödvändigt att ha det så. Matchvärderingen och garderingarna kan vara olika. Vi ser ett exempel här.

I exemplet var matchvärderingarna samma som garderingarna. Det är inte nödvändigt att ha det så. Matchvärderingarna och garderingarna kan vara helt olika.
Den vänstra tabellen är garderingarna. Det övriga är från rutan Spela mot folket. Matchvärderingen i match 1 och 2 är inte samma som garderingarna.
Längst till höger ser vi att match 1 är avmarkerad. Den ingår inte i beräkningen av smf.

Smf är ett kraftfullt verktyg att spara in rader som inte är spelvärda. Det är även många andra verktyg i tipsprogrammet, men frågan är om inte smf är det bästa när man väger risk mot chans.
Lycka till med tipsen!

Kurt